Choď na obsah Choď na menu
 


  Súčastná cykloturistika

 

   Cykloturistika, čiže turistika na bicykli predpokladá zvládnutie techniky a taktiky jazdy – voľba vhodného prevodu, štýl jazdy v rôznych klimatických podmienkach a teréne. Jej rekreačná forma si nevyžaduje špeciálnu telesnú prípravu, pretože v nej prevládajú krátkodobé akcie zamerané predovšetkým na kultúrnopoznávaciu činnosť. Výkonnostná forma cykloturistiky v súčasnosti si vyžaduje špeciálnu prípravu a dobre vybavený bicykel (prílohy - obrázok 19.).

   K výkonnostným formám jazdy patria:  ◦ dlhodobé putovania

                                                       ◦ cyklistické diaľkové jazdy

                                                       ◦ cyklorallye - vytrvalostná jazda

                                                       ◦ cyklistické orientačné preteky

                                                       ◦ iné krátkodobé cestné súťaže

 

   Pre lepšiu orientáciu si cyklistiku rozdelíme:

  1. rekreačná – patrí tu cesta do práce, cykloturistika
  2. cestná – na úrovni záujmu
  3. horská – turistika v horách
  4. závodná – športové súťaženie

 

   Každý druh cyklistiky si vyžaduje iný typ bicykla s iným vybavením. V praxi sa často stretávame z  rôznych dôvodov s používaním nevhodného baiku, ktorý nemá dostatočné vybavenie. Po ceste na verejných komunikáciách musí byť vpredu i vzadu svetlo, blatníky, odrazové sklíčka na kolesách, podľa cestnej vyhlášky SR.

 

   Jazda na bicykli je súčasťou dnes tak nevyhnutnej pohybovej aktivity mnohých ľudí. Nie je to samoúčelná módnosť. Lekári na celom svete ju označujú ako dôležitý prostriedok boja proti civilizačným chorobám. Bicykel dnes prakticky nechýba v žiadnej rodine. Štatistiky hovoria o 90 percentnej cyklistickej gramotnosti populácie v Slovenskej republike. Vysoké percento vlastníkov bicykla má chuť spriateliť sa s ním bližšie, systematicky sa venovať cyklistike, hlavne v jej rekreačnej forme.

 

 

Obrázok

 

 

LANDA, P. – LIŠKOVÁ, J. Rekreační cyklistika. 1.vyd. Praha : Grada Publishing,a.s., 2004. 31s. ISBN 80-247-0726-8