Choď na obsah Choď na menu
 


 

 

Zaujímavé miesta v okolí južne od Košíc

  

 

Obrázok

 

 1. Hraničný priechod Skároš-Hollohaza

   V minulosti tadiaľ prechádzali obyvatelia z okolitých dedín hlavne za prácou alebo kultúrou na jarmoky a trhy. Viedla tade poľná cesta dovtedy prístupná iba peši. Keď bol priObrázokechod oficiálne otvorený v roku 2005, začali touto cestou jazdiť motorové vozidlá.

   Priechod sa nachádza v nadmorskej výške 402 mnm, je prístupný zo Slovenskej strany po asfaltovej ceste, z madarskej strany vedie kamenistá cesta, ktorá sa napája na asfaltku. Na tomto mieste sa nachádzajú oddychové zóny s možnosťou opekania, zberu húb, turistiky a cyklistiky.

 

   Mapka

 

 


 

 2. Rieka Olšava

   Jedinou cestou ako sa dostať k historickému komplexu v Nižnej Myšli je cez drevený most rieky Olšava. Základy kostola sú postavené v lesnom prostredí Slanských vrchov asi 1,5 km od Nižnej Myšle smerom na východ. Pri sútoku Hornádu a Olšavy sa nachádza slabo mineralizovaný prameň Koscelek.

 

 Obrázok  Obrázok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


 

 

 

 

 3. Domčeky neďaleko hraníc so Slovenskom  v nadmorskej výške 630 mnm v Slanskom pohorí

 

Obrázok

 

 


 

 

 

 

 

 4. Pôvodne stromy v Slanských vrchoch

   Slanské pohorie je jedinečným slovenským sopečným pohorím, pôvodne celé pokryté miešanými bukovo - dubovými lesmi, s prímesou javorov a jedle. V lesoch sú prastaré lesné spoločenstvá a vyskytujú sa tam chránené druhy rastlín a živočíchov.

 

 

 ObrázokObrázok

 

     

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

  5. Krajina pri povodí rieky Hornád

   Početné potoky , zväčša bystrinného charakteru sa vlievajú do Hornádu zo svahov okolitých hôr. Spoločenstvá listnatých lesov si na väčšine územia uchovali pôvodný ráz.

 

Obrázok

 

Obrázok

 

   


 

 

 

 

 

 6. Dedina a hrad Fuzer – centrum kultúrneho diania v Maďarských obciach

   Zrúcanina hradu Füzér v blízkosti obce  Füzér stojí na osamotenom skalnatom kuželi. Hrad postavili v na začiatku 13. storočia. V období Rákócziho povstania cisárske vojská hrad Füzér vyhodili do vzduchu.

 

 Obrázok Obrázok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 7. Pasienky a lúky popri ceste do obce Skároš

 

 

Obrázok

Obrázok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 8. Chov oviec v dedine Keked

 

 Obrázok

Obrázok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 9. Hotel a kaštieľ v obci Keked

   Keked je malou obcou na severe Maďarskej republiky. Obyvatelia patria ku maďarskej národnosti, väčšinou sú rímskokatolického vierovyznania. Tradičné staré ľudové zvyky sa u chlapcov a dievčat postupne vytrácajú. Cez obec preteká jediná rieka Kekedifurdé, ktorá pramení v horách a vlieva sa do rieky Hornád. V 18.stor. tu vznikli kúpele, ktoré sa zachovali dodnes. Dominantou je miestny kaštieľ , ktorý si tu v minulosti postavil zemepán. Tradičné domy sú válkové (z nepálenej tehly),  prízemné so zápražim (tzv. gankom).

Obrázok

 

 

 

 

 

 


 

   10. Prírodné vojenské múzeum v Skároši

   Na okraji obce je park s vysokými brezami a pohľadom do „ruskej rozprávkovej knižky“. Na vrchole sa týči biely pamätník postavený sovietskej armáde ako pocta pri oslobodzovaní krajiny. V brezovom lesíku je možnosť obhliadky vojenskej techniky.

 

 

Obrázok Obrázok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 11. Listnaté stromy popri ceste do obce Skároš

 

ObrázokObrázok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


 

 12. Jazero Izra

   Jazero Izra leží v maďarsko - Obrázok slovenskom hraničnom podcelku Slanských vrchov Milič. Práve po jeho svahoch sa zosunul v minulosti masívny blok, ktorý vytvoril prirodzenú hrádu na vodnom toku a dal tak možnosť jazeru vzniknúť. Izra sa nachádza na juhovýchodnom úbočí Miliča, v hustých listnatých lesoch, v blízkosti je menšie jazero Malá Izra, ktoré postupne zarastá a mení sa na mokrinu, respektíve rašelinisko.

   Izra leží v nadmorskej výške 448 metrov nad morom. Hĺbka jazera podľa dostupných údajov dosahuje až osem metrov, podobne ako pri ostatných jazerách tohoto typu sa však postupne zanáša a hĺbka kolíše. Z hľadiska prírodných zaujímavostí stojí za pozornosť vodná flóra i fauna, najmä zriedkavejšie druhy rýb.

 


 

 13.  Veľký Milič

   Národná prírodná rezervácia s výmerou 67,8 ha. Vyskytujú sa tu lesné spoločenstvá bučín a lipových javorín s hniezdiskami a výskytom chránených dravcov.

  

Obrázok

 


 

 

 

  Sútok riek Torysy a Hornádu 

- Torysa je východoslovenská rieka, ktorá pramení v Levočských vrchoch

 - Hornád je slovenská rieka, podľa dĺžky na slovenskom území je 5. najdlhšia. pramení pod Kráľovou Hoľou vo výške 1050 mnm

 

 

 

 

     

Obrázok

 


 

 

 

 15. Hrad Slanec Obrázok

   Vo výraznom znížení hrebeňa Slanských  vrchov na východnom Slovensku leží obec Slanec, nad ktorou sa vypína vrch so zvyškami stredovekého hradu. V listine z roku 1230 sa uvádza ako hrad chrániaci sklad soli. Z hradu sa zachovala strážna veža Nebojsa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 zdroj: www.referaty.sk

 

 

 

 

Obrázok

                      

 

            Mapka zaujímavých miest !