Choď na obsah Choď na menu
 


Názov : Cyklotrasa do dedinky Keked

 

Dĺžka trasy: 32km

 

Trvanie jazdy na bicykli: 3h 30min

 

Prevýšenie: Najnižší bod: Čaňa 177 mnm

                    Najvyšší bod: Radásci-ko: 441 mnm

 

Priemerná rýchlosť: 9,45 km/h

Maximálna rýchlosť: 63,5km/h dole kopcom do dediny Keked

 

Úseky cesty: stúpanie: 18,5km

                        rovina: 29,5km

                        klesanie:7km

 

Náročnosť cyklotrasy hodnotenie: stredná

Najkrajšie miesto: lúka za Skárošom-výhľad na Košickú kotlinu

Povrch: prevažne asfaltová cesta – menej frekventovaná

Druh bicykla: stačí cestný s prevodom a funkčnými brzdami!

 Obrázok

Geografická lokalita: južná časť Košickej kotliny, Slánske vrchy, povodie a okolie rieky Hornád, územie Maďarskej republiky

 

Cyklotrasu je možné prebicyklovať aj v poobedňajších hodinách, po menej namáhavej práci a ľahšom obede, keď sú letné dni dlhé a noci príjemne teplé. Ak sa rozhodnete trochu si oddýchnuť a zadarmo si niekde vyraziť povediem vás touto správnou cestou.

 

Geča-kostol

   Cez dedinku Geča vedie hlavná cestná komunikácia. Prvé zmienky o obci Geča sú spojené s rodom Géčiovcov, ktorý patrí k jednému z najstarších rodov Abovskej stolice. Najstarší doklad je súčasťou kráľovskej listiny kráľa Štefana vydanej v roku 1261. Na území obce sa vyskytujú geotermálne pramene, ktoré patria k potenciálu rozvoja obce. Rekreačnému a športovému účelu v budúcnosti môže slúžiť blízka vodná nádrž, ktorá je zároveň významným hniezdiskom a migračnou zastávkou vodného vtáctva. Viditeľným začiatkom cesty je zelený rímskokatolický kostol. V pozadí parku bol v 17 storočí postavený barokový kaštieľ (prílohy - obrázok 1.), ktorý neskoršími úpravami stratil svoj pôvodný vzhľad. Po pár metroch sa črtá koniec dediny, tam začínajú polia a medzi nimi sú miesta, kde v 19. storočí vplyvom ťažby vznikli jazerá. Brehy a okolie jazier sa začali meniť. Brehy začali zarastať trstinami a stromami, postupne dochádzalo k výstavbe chát a rekreačných zariadení. Dnes ich využívajú rybári a pozorovatelia prírody.

 

Čaňa-križovatkaObrázok

    Rovinou a miernym klesaním začína Čaňa, najväčšia dedina v okolí Košíc. Podľa dostupných záznamov sa vznik obce datuje od roku 1164, bola to prastará usadlosť, ktorá bola kmeňovým majetkom rodu Aba, meno obce pochádza od prvého vlastníka obce - rodu Csányiovcov. Na území Čane bolo nájdené pohrebisko z doby bronzovej.

Prvou zastávkou je miestna križovatka (prílohy - obrázok 2.), dosť veľká na vidiecke pomery, z ktorej vedú cesty na všetky svetové strany. Cesta, tvorí ju hlavná komunikácia, pokračuje okolo kostola stále rovno. Siahodlhá „dedinka“ končí tam, kde sa začínajú dvíhať vysoké zelené topole. Tie zabraňujú silnejšiemu prúdeniu vetra. Neďaleko, na moste, vedie cesta k rieke Hornád. Je tu skvelý pohľad na rozbúrené vody a miesto odpočinku.

 

Ždaňa-most

   Most tvorí prechod cez rieku (prílohy - obrázok 5.) a vstupnú bránu do filiálnej dediny Ždaňa. Tá leží pri sútoku rieky Olšavy a Hornádu, na úpätí Slánskych vrchov. Územie bolo osídlené už v neolite, nachádza sa tu sídlisko zo staršej i mladšej doby bronzovej, rímske opevnenia a slovanská osada. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1222, ako Villani Sudan. Tu sa začína terén cesty mierne meniť a stúpať. Pri cintoríne je smerová tabuľa na Skároš. Okolitú krajinu tvoria šíre obilné polia naľavo, lúky a pasienky napravo. Pri pohľade do kopca sa hory vypínajú ako hrozivá hradba (prílohy – obrázok 8.). Stúpanie sa začína  od Ždane a pokračuje 13 km ku hraniciam. Cesta naberá na stúpaní, ktoré sa nemení a v pohode sa dá trpezlivým tempom zvládať.

 

Skároš-kostol

   Spoza kopca sa začínajú vynárať strechy domov a prestáva chvíľu aj stúpanie. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1270, kde sa uvádza ako zem Skarus, ktorá patrila Mikulášovi, synovi Abu.

Pri návšteve obce môžete vidieť kaštieľ rodiny Feketeovcov z roku 1900, zrúcaniny hradu na kopci Vár, pomník s areálom prírodného múzea zbraní.

Prostredie obce, dubovo - hrabové a bukové lesy na západných svahoch Slánskych vrchov, láka nielen na potulky, ale aj na rozvinutie jej potenciálu - cyklotrasy smerom na Maďarsko. Nasledujúcou zastávkou je kostol. Kratšia asfaltka odbočuje doprava medzi domy obce. V obci sa stúpanie zvyšuje a zvyšuje.

 

Skároš-pamätník

   Na okraji obce je park s vysokými brezami s pohľadom do „ruskej rozprávkovej knižky“. Na vrchole sa týči biely pamätník postavený sovietskej armáde ako pocta pri oslobodzovaní krajiny. V brezovom lesíku je možnosť obhliadky vojenskej techniky, ruský tank T 34 (prílohy - obrázok 10.), delá... . Aj tam vysoko v lese vedie tadeto asfaltová cesta, ktorá sa v poriadnom svahu stáča doprava a vedie pomedzi lesy.Obrázok Krásne ticho a voňavý vzduch. V rovinke sa naľavo otvára obrovská lúka ,miesto, kde sa dá oddýchnuť, niečo zjesť, a kde sa naskytá výhľad do obrovskej diaľky (prílohy - obrázok 13.). Vrchol kopca je niekoľko metrov hore hrboľatou cestou. Napravo ďalšia lúka, naľavo les. Nakoniec prestáva stúpanie, tu sa končí cesta a vidieť hraničné závory.

 

Hraničný priechod Skároš

   V roku 2006 tu boli postavené informačné tabule s mapou celej košickej oblasti. Tento priestor nie je strážený a je prístupný cyklistom a ľudom z okolitých dedín. Za maďarskou závorou cesta klesá i keď jemne. Je kamenistá a zarastená trávou. Vedie ku križovatke so smerovou tabuľou. Doľava Hollóháza (prílohy - obrázok 15.), doprava Keked. Cesta opäť mierne stúpa a okolo možno pozorovať zmenu prostredia. Zvláštne vysoké stromy, riedko zarastený les, množstvo lesných plodov - černíc, malín, brusníc... . Posledné chvíle stúpania a zrazu dookola zarastený kopec. Tento kopec otestuje brzdy bicykla, schopnosti cyklistu v prudkých zákrutách a rýchlej jazde. Táto jazda po kvalitnej ceste sa podobá lyžovaniu po zasneženom svahu. Zrazu domčeky maďarskej obce Keked a na začiatku menšia krčmička -Csoóby. Miestne pohostinstvo, obyvatelia, všetko sa zdá byť trochu iné. Cieľom je táto dedina, kdestarší dedinčania stále žijú tak ako ich prarodičia - starým spôsobom života. Staré tehlové domce, dobytok na cestách, ujo s  fajočkou,  maštaľ, veľký salaš... .

 

Dedinka Keked

   Dedina leží na západnej strane Slánskych vrchov, 5 km od hraníc so Slovenskom, v strednej nadmorskej výške 210 mnm. Je rozložená pozdĺž štátnej cesty Hollóháza-Hidasnémeti, v dĺžke 1,5 km. Pôvodne bola obec vybudovaná po jednej strane cesty, začiatkom 20 stor. bola husto zastavaná aj druhá strana. Keked je malou obcou na severe Maďarskej republiky.

 

   Obyvatelia patria ku maďarskej národnosti, väčšinou sú rímskokatolického vierovyznania. Tradičné staré ľudové zvyky sa u chlapcov a dievčat postupne vytrácajú. Cez obec preteká jediná rieka Kekedifurdé, ktorá pramení v horách a vlieva sa do rieky Hornád. V 18.stor. tu vznikli kúpele, ktoré sa zachovali dodnes. Dominantou je miestny kaštieľ (prílohy - obrázok 16.), ktorý si tu v minulosti postavil zemepán. Tradičné domy sú válkové (z nepálenej tehly),  prízemné so zápražim (tzv. gankom).

 

Kamenná cesta

   Cez potok na konci začína kopec. Tadeto je dobre prejsť pomaly a všimnúť si kamenistú neupravenú cestu dole pomedzi stromy. Cyklotrasa pokračuje a vlní sa pomedzi hustý porast. Po čase sa objavuje opäť hranica, no táto leží 150 m nižšie ako je spomínaný prejdený hraničný priechod. V Trstenom pri H. sa strieda kopec, dolina, kopec... .

 

Ždaňa-lúky

   Tu sa vody Hornádu opäť vzdiaľujú. Rovinkou sa vracia cesta do Ždane a po prejdení mosta, na konci obce poľná cesta stáča doprava do prírody ku korytu. Dotknúť sa vodnej hladiny je dosť obtiažne, lebo tu rastie bujná vegetácia, vysoká tráva. Neďaleko už zazrieť veľké jazero, ktoré dnes využívajú obyvatelia na rekreáciu. Zvyšok času sa dá stráviť v týchto miestach pri pohľade na zapadajúce slnečné lúče a odleskoch vodnej hladiny.

 

Obrázok