Choď na obsah Choď na menu
 


Názov:  Poznávací okruh dedinkami Mikroregiónu Hornád

  

Dĺžka trasy: sca 50km

 

Trvanie jazdy na bicykli: 4h 30min

 

Prevýšenie: jedná sa o menej náročnú cestu s prevýšením do 250 m s miernym stúpaním a klesaním

 

Náročnosť cyklotrasy hodnotenie od 1 po 10: náročnosť: 5  

Najkrajšie miesto: sútok Hornádu a Torysy, panoramatický výhľad na okolie v Nižnej Myšli,  vojenské múzeum v Skároši, jazero Tajvan

Druh bicykla: horský bicykel

Geografická lokalita: južná časť Košickej kotliny, povodie rieky Hornád

 

 

 

 

Kokšov Bakša

zaujímavosti:

 - rímskokatolícky kostol zasvätený Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie (postavený v rokoch 1949-52)

 - tradičné domy, prevažne z 1. polovice 20. storočia, sú murované (väčšinou z nepálenej tehly – váľkov), prízemné, priečelím orientované na ulicu

 - umelo vytvorená vodná plocha, ktorá vznikla po ťažbe štrkopieskov, pri ktorej sú vybudované oddychové zóny, v súčasnosti slúži hlavne na rybolov

 

 

 

Obrázok

 

 Sútok Hornádu a Torysy  

 

zaujímavosti:

 - Torysa je východoslovenská rieka, ktorá pramení v Levočských vrchoch

 - Hornád je slovenská rieka, podľa dĺžky na slovenskom území je 5. najdlhšia. pramení pod Kráľovou Hoľou vo výške 1050 mnm

 

 

 Nižná Myšľa

 zaujímavosti:

 - múzeum sa nachádza v časti budovy bývalého premonštrátskeho   kláštora , pochádzajúceho z 13. storočia. Dnes má múzeum k dispozícii 400 m výstavnej plochy a laboratórium na reštaurovanie nálezov.

 - zaniknutý gotický kostol ,,koscelek,, z 2. polovice 13 st. sa nachádza na zalesnenej vyvýšenine, nad ľavým brehom rieky Olšavy .

 

 

Obrázok

 

    

Ždaňa

zaujímavosti:

 - pred obcou je vybudovaný posledný zjazdný most cez rieku Hornád , ktorá po niekoľkých kilometroch vstupuje na územie Maďarskej republiky

 - okrasou obce je komunitný park , výbeh jazdeckých koní a židovský cintorín 

 

   

Obrázok

 

Skároš

zaujímavosti:

 - dominantou obce ale aj okolia je vojenské múzeum v prírode s pamätníkom padlích vojakov druhej sv. vojny

 - za obcou sa naskytá panoramatický výhľad na okolie Košíc

 - v lese sú vybudované oddychové miesta , táboriská

  

 

 

Trstené pri Hornáde 

zaujímavosti:

 - je jediná obec, ktorá sa nachádza na hranici medzi Slanskými vrchmi a Košickou kotlinou

 - blízko obce sa kľukatí rieka Hornád

 

 

 

Čaňa

zaujímavosti:

 - blízko obce vznikli v minulosti 4 štrkoviská, medzi najznámejšie patrí jazero Tajvan a chatová oblasť . Súčasťou sú ubytovacie a stravovacie zariadenia, autocamping Čaňa-jazero.

 

Obrázok

 

 

Mapa: časti mapy Mikroregiónu Hornád !